Bubulyna

Bubulyna

Bubulyna, femeie de 25 ani – din Buzau

Pri­mul lucru este acela de a te accepta in mod pro­fund pe tine insu?i. Fie­care se simte infe­rior intr-un fel sau altul. Moti­vul este neac­cep­ta­rea fap­tu­lui ca fie­care este unic. Nu se pune pro­blema supe­ri­o­ri­ta­?ii sau a infe­ri­o­ri­ta­?ii. Fie­care face parte dintr-o cate­go­rie care ii este pro­prie si din acest lucru nu rezulta nicio com­pa­ra­?ie. si nu pot sa-mi inchi­pui o fiin?a care sa aiba totul in aceasta lume. Unii nu au ezi­tat sa incerce, dar au esuat lamen­ta­bil. Fii doar tu insu?i si va fi sufi­cient. nu vreau sa dezamagesc pe nimeni, caut comunicare nu relatie